Nguyễn Hữu Nam

Chính sách bảo mật, giám sát hệ thống mà các bạn đưa ra rất phù hợp với tình hình hiện tại cũng như định hướng trong tương lai mà chúng tôi hướng tới, một giải pháp ” chuẩn “.

Nguyễn Hữu Nam

Giám đốc IT Ngân hàng VCB
Call now