IBM Security Intelligence

IBM QRadar Security Intelligence

IBM Security Intelligence giúp bạn chủ động phòng tránh các mối nguy. Công nghệ nhận diện bảo mât thông minh của IBM được các chuyên gia bảo mật uy tín tham vấn. Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đi trước đón đầu các ý đồ tấn công của hacker mũ đen. Giải pháp bảo mật tin cậy nhất hiện nay.

 

IBM Security Intelligence với công nghệ bảo mật AI. Bằng các phép thử, chuẩn đoán, đánh giá, phân tích hành vi, so sánh, loại trừ,.. cho ra hành động để quyết định bảo mật kịp thời phòng tránh các mối nguy bảo mật thông tin.

IBM Security Intelligence phù hợp các quy mô bảo mật chính phủ, bảo mật cho các doanh nghiệp đa quốc gia. Bảo mật cho các tập đoàn. Giải pháp bảo phủ và tin cậy cho các nền tảng Cloud. Giải pháp triển khai cục bộ hoặc phân tán đều được.

Call now